Integritetspolicy

Transparens och säkerhet med TK-HANDEL

Vi vill att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Teknikdelar.se. Därför vill vi informera dig transparent och överskådligt om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Vi är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som du lämnar till oss och vi kan samla in olika personuppgifter om dig när du besöker vår webshop eller beställer produkter i denna. Vi kan även samla personuppgifter om dig vid kontakt av vår kundtjänst eller annan form av korrespondens med oss. Exempel på personuppgifter vi kan samla finns listade nedan: kontaktuppgifter, köp och betalning, IT och övrigt. Vi sparar ej kreditkortsuppgifter, denna känsliga information hanterar enbart valt kredit- och betaltjänsteföretag som t.ex. din bank. Vi reserverar oss för att vår integritetspolicy kan komma att uppdateras. För att alltid se den senaste versionen, vänligen besök teknikdelar.se/integritetspolicy.

Personuppgifter som samlas in från tredje part

Förutom att vi samlar in uppgifter direkt från dig vid till exempel köp i vår webbutik, kan vi också samla in personuppgifter från tredje part.

Uppgifter som samlas in från tredje part inkluderar:

- Adressuppgifter från offentliga register (för att säkerställa att vi har rätt adress till dig)

- Information om kreditvärdighet från banker eller kreditupplysningsföretag

.Varför och hur vi använder dina personuppgifter

Syfte och laglig grund ,De personuppgifter vi har samlat in om dig används på olika sätt. I vår strävan efter transparens kommer vi nedan att lista varför och hur dessa personuppgifter används - allt för att du som individ ska känna dig trygg när du handlar från oss.

Här nedan ger vi exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla syftet och vilken laglig grund som ligger till grund för detta.

Lagring

Dina uppgifter sparas normalt sett så länge som de är nödvändiga för att kunna uppfylla våra syften. Uppgifter kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Men oavsett vad tycker vi att det är viktigt att du vet hur länge dina uppgifter sparas. Vi kommer att tydligt visa detta i tabellen nedan.

Syfte:

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din beställning och kommunicera med dig angående produkten eller tjänsten. Vi behandlar även dina uppgifter för att kunna hantera betalningen och kontrollera din betalningshistorik. Dessutom använder vi dina uppgifter för att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden som rör ditt köp. Vi kan även kontrollera din adress genom externa källor som Klarna.

Laglig grund:

Vi behandlar dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund i köpprocessen. Om du inte samtycker till att lämna dina uppgifter kan vi tyvärr inte genomföra köpet.

Lagringsperiod:

 Vi sparar dina uppgifter fram till dess att köpet har slutförts och leverans samt betalning har skett. Därefter behåller vi uppgifterna i 36 månader för att kunna hantera eventuella reklamationsfel eller garantiärenden som kan uppstå.För att följa lagliga krav kan vi behöva samla in personuppgifter. Det kan handla om krav enligt lagar, domar eller myndighetsbeslut. Dessa krav kan röra vårt produktansvar eller säkerheten för våra produkter. Om det är relevant kan det vara nödvändigt att kommunicera med dig angående produktåterkallelser. Kraven kan också gälla våra skyldigheter enligt bokföringslagen eller penningtvättslagen. Det är viktigt att du förstår att viss insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om du inte lämnar dessa uppgifter kan vi inte fullgöra vår rättsliga skyldighet och köpet kan nekas. Enligt bokföringslagen måste vi spara räkenskapsinformation i minst sju år och i ordnat skick för företaget. Hantering av kundserviceärenden inkluderar att besvara frågor från kunder via sociala medier, e-post och chatt. Vi utreder även eventuella klagomål, supportärenden och teknisk support. Detta görs för att tillgodose både företagets och kundernas berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden. Vi arbetar också för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förebygga och utreda brott mot företaget, vilket kan strida mot lagstiftningen. Vi har både vårt och ditt berättigade intresse av att kunna erbjuda och använda säkra produkter samt att utreda misstänkta brott. När det gäller "Mina Sidor" är det viktigt att vi skapar en inloggningsfunktion, säkerställer din identitet, upprätthåller korrekta och uppdaterade uppgifter samt samlar in betalningshistorik. Om du inte lämnar dessa uppgifter kan vi tyvärr inte fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla tjänsten "Mina Sidor" och du kommer att nekas tillgång till den. Tjänsten avslutas antingen av dig själv eller automatiskt efter 36 månaders inaktivitet. Vi sparar uppgifterna för övriga ärenden tills köpet är slutfört (inklusive leverans och betalning) och i ytterligare 36 månader efteråt. Vi vill att du ska känna dig säker på att vi tar din integritet på allvar och följer alla lagliga krav. När det gäller tävlingar hanterar vi kommunikationen före och efter deltagande, väljer vinnare och förmedlar eventuella vinster samt identifierar deltagare. Detta görs med berättigat intresse och under tiden tävlingen eller eventet pågår. Vi marknadsför våra produkter genom att skicka direktmarknadsföring via e-post och SMS. Vi har både generella kampanjer och specifika erbjudanden. För att säkerställa att vi har ditt samtycke, ber vi om din godkännande när du accepterar våra villkor.Om du inte vill ha vår direktmarknadsföring kan du invända mot det. Du kan till exempel avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev när som helst. Vi respekterar ditt val och tar bort dina uppgifter automatiskt om du inte har varit aktiv under en period på 36 månader.Vi vill att du ska känna dig trygg och nöjd med vår marknadsföring. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi finns här för att hjälpa dig!. För att bättre förstå och förbättra våra tjänster och produkter segmenterar vi data som genereras från våra kunders köp. Vi tar endast emot och sparar begränsad information om våra kunders ålder, kön och e-postadress för att få en bättre uppfattning om hur de upplever våra produkter och tjänster. Utifrån tidigare köphistorik kan vi även använda delar av denna information för att skapa framtida erbjudanden och marknadsföring.

För att kunna skapa en effektiv marknadsföring behöver vi även följande uppgifter:

- Information om användarbeteende, såsom klick- och besökshistorik.

- Feedback från våra kunder, till exempel omdömen och recensioner.

- Köphistorik för att kunna erbjuda relevanta produkter och tjänster.

- Lokaliseringsdata för att kunna anpassa vår marknadsföring till olika geografiska områden.

- Adressinformation för att kunna leverera produkter och tjänster till rätt plats.

- Tekniska data om de enheter som används, till exempel webbläsarinställningar, tidzon och plattform. Om du har loggat in med Facebook eller någon annan tredjepartstjänst, kan vi även ta del av dina intressen, vänner och likes på Facebook samt eventuella andra tredjeparter.Genom att samla in och analysera denna information kan vi skapa en mer personlig och anpassad upplevelse för våra kunder. Vi värnar om din integritet och använder endast denna information i syfte att förbättra våra produkter och tjänster. Vid besök på vår hemsida (www.teknikdelar.se) använder vi cookies för att säkerställa en bra funktionalitet i vår webbutik och möjliggöra att du kan beställa varor från varukorgen. Genom att använda cookies kan vi analysera dina köp och produktintressen. Mer information om hur vi hanterar cookies finns på https://www.teknikdelar.se/ Cookies.

Delning av information med andra företag

Personuppgiftsbiträden I vissa fall är det nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter med andra företag. För att kunna leverera en beställd produkt delar vi dina personuppgifter med företag som agerar som personuppgiftsbiträden åt oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information

enligt våra instruktioner. Dessa företag inkluderar:

1. Transportörer, logistikföretag och speditörer

2. Betallösningar (företag som hanterar kortbetalningar, banker och andra företag inom betaltjänster)

3. Marknadsföring (digital marknadsföring, sociala medier, mediebyråer och reklambyråer)

4. IT-tjänster (företag som ansvarar för drift och underhåll av IT-lösningar samt teknisk support)

Personuppgifter som delas med personuppgiftsbiträden, såsom transportföretag och banker, används endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Detta görs främst för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt lagda beställningar. För att säkerställa din säkerhet kontrollerar vi alla personuppgiftsbiträden när det gäller säkerhet och sekretess. Det finns skriftliga avtal mellan Spares Nordic AB och personuppgiftsbiträdena där utomstående företag garanterar hö

 Självständiga personuppgiftsansvariga är:

1. Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott

2. Företag som ombesörjer allmänna varutransporter som t.ex. logistikföretag och speditörer

3. Företag som erbjuder betallösningar, t.ex. kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer .Viktigt att poängtera är att när personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Dina rättigheter

Spares Nordic AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Viktigt att känna till är att du som fysisk person har vissa rättigheter. Nedan följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

Tillgång

För att leva upp till de standarder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär krävs full transparens. Vill du som konsument veta dina samlade uppgifter har du rätt att begära dessa. Mottar vi en sådan begäran om tillgång kan vi komma i kontakt med dig för ytterligare uppgifter för att säkerställa att information lämnas till rätt person.

Rättelse

Behandlar vi fel uppgifter om dig, t.ex. att vi inte har dina senaste aktuella, kan du begära att dina personuppgifter rättas. Kom ihåg att du som användare alltid kan gå in under "Mina sidor" för att se eller uppdatera dina uppgifter samt se tidigare beställningar.Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in en klagomål. Vi kommer att undersöka ditt klagomål noggrant och vidta åtgärder för att lösa eventuella problem. Vi strävar alltid efter att förbättra vår hantering av personuppgifter och din feedback är viktig för oss. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi finns här för att hjälpa dig.

Vi skyddar dina personuppgifter

Vi använder IT-system med hög säkerhet för att skydda din integritet och säkerheten för dina personuppgifter. Vi värnar om din sekretess och har vidtagit speciella åtgärder för att förhindra obehörig behandling av dina personuppgifter, såsom olovlig åtkomst, förlust, förstörelse eller skada. Du kan alltid känna dig trygg när du handlar hos oss. Endast de personer som behöver behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra 11-

åtaganden gentemot dig som kund har tillgång till

 demTillsynsmyndigheten för integritetsskydd Om du upplever att ett företag hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.Datainspektionen övervakar att lagstiftningen följs när det gäller behandling av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du har frågor om vår integritetspolicy och hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. Du hittar kontaktinformation nedan.

Cookies Consent

Genom att fortsätta surfa på denna sida godkänner du användningen av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy .